Isorii de succes Rapoarte

Date privind crearea

“ProRuralInvest” este o asociatie obsteasca non-guvernamentala, non-profit, non-comerciala si apolitica. Forma legala  a asociatiei e ONG. Acesta a fost creat în Iunie 2003 prin asocierea personelor , în scopul de a ajunge în comun,a obiectibelor  în conformitate cu statutul.

Originea

ProRuralInvest a început activitatea în iunie 2003 ca un partener al organizaţiei Landell-Mills Management Consultants, Marea Britanie, care este firma de consultanta responsabilă pentru implimentarea în Moldova a proiectului „Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii. Fondatori sunt persoane cu mari abilităţi practice şi expertiză în dezvoltarea de serviciilor de consultanta.

Mandate

ProRuralInvest acţionează ca un non-guvernamentala, non-comerciale, non-profit, apolitica, organizarea. Ea este reglementată de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei, care alege preşedintele al organizaţiei pentru o perioadă de 4 ani. Preşedintele organizaţiei gestionează de zi cu zi activităţile, precum activităţile şi de planificare strategică pe termen lung şi scurt şi de dezvoltare a organizaţiei.

Clientii

Clienţii principalia al ONG ProRuralInvest  sunt cetăţeni din regiunile rurale.

Obiective

ProRuralInvest ONG-ul are ca obiectiv principal de a contribui la dezvoltarea multidimensională  şi continuă a sectorului rural, prin  promovare  conceptului de dezvoltare a afacerilor  în regiunile rurale, prin  asigurarea continuă de asistenţă pentru toate categoriile de antreprenori rurali; contribuirea la creşterea nivelului de trai în mediul rural, îmbunătăţirea standardelor de viaţă, şi, ca urmare diminuarea sărăciei şi îmbunătăţire a calităţii vieţii. Alte obiective includ: - îmbunătăţirea cunoştinţelor şi accesului la asistenţă juridică, sprijin în protejarea drepturile de proprietate ale cetăţenilor din mediul rural; promovare activităţilor de colaborare a agricultorilor pentru a depăşi problemele cauzate de fragmentarea terenurilor în perioada de privatizare; crearea noilor oportunităţi de încadrare în cîmpul muncii; creştera gradului de cunoştinţe a populaţiei rurale privind avantajele dezvoltarii afacerilor rurale.

Experienţă

ONG-ul a ProRuralInvest posedă o vastă experienţă în dezvoltare comunitară rurală, cum ar fi: dezvoltarea afacerilor rurale, promovarea producţie ecologice şi de tehnologii avansate agricole, dezvoltarea infrastructurii sociale rurale, dezvoltarea societăţii civile, protecţia drepturilor de proprietate a populaţiei rurale, activităţi de sensibilizare etc.

 Domenii-cheie

•Experienţa în gestionarea diverselor proiecte complexe mari;

•Abordare complexă în rezolvarea problemelor comunităţii rurale;

•vastă experienţă în activităţi ce ţin de reducerea sărăciei în Republica Moldova

•Consolidarea instituţională a ONG-lor  ;

•Dezvoltarea durabilă a afacerior private rurale şi abilităţilor de afacere a antreprenorilor;

•Crearea şi dezvoltarea afacerior orientate social;

•Acrivităţi agricole  generarea de venituri, promovare a tehnologiilor agricole avansate;

•Protecţia drepturilor de proprietate a populaţiei rurale prin intermediul  curţii de arbitraj;

•Activităţi în dezvoltarea comunităţilor rurale, care include: elaborarea şi implementarea planurilor strategice de dezvoltare al satelor, modele eficiente de administrarea a obiectelor sociale;

•Dezvoltarea campaniilor  promoţionale şi informaţionale etc.

Personalul

Personalului  ONG-lui ProRuralInvest consta din 9 angajaţi permanent şi 29 de angajaţi part-time, specialisti în administrarea finanţelor, economisti,  juridişti, agronomi, sociologi, specialişti în RP. Echipa ProRuralInvest-ului şi contribuabilii au cunoştinşe academice, de consultanţă a afacerilor, înbunătăţite prin experienţă în acordare de consultantă şi de instruirile de peste hotare.

 Facilităţi

Sediul ONG-lui ProRuralInvest este amplasat în centrul oraşului Chisinău , si este echipat cu computatoare, printere, copiataore, fax, echipament video, conectare la Internet şi alt echipament necesar.